Foto-Raw

De perfecte foto maken we morgen

Huizingen: begraafplaats:

Op het hoogste punt van de begraafplaats staat het mausoleum van voormalige industrieel en kasteelheer Henri Torley.
Ook is er een erepark met de graven van de oud-strijders uit de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.
Pasted Graphic 15
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver